PolskiAngielski
STRONA GŁÓWNA » Regulamin

Regulamin

Sklepu internetowego  relevedancewear.pl

Postanowienia ogólne – Przedsiębiorca, kontakt
 
 1. Sklep internetowy www.relevedancewear.pl (dalej: Sklep lub Sprzedawca) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu (online), na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej „Regulamin”) pod adresem www.relevedancewear.pl („Strona Internetowa”)
 2. Releve DANCEWEAR Weronika Szczęsna z siedzibą w Kamionce (05-502 Piaseczno), NIP 7581560074, REGON 143147577
 3. Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (dalej: Kupujący lub Klient).
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 5. Niniejszy regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie (w przypadku zakupu). 
 6. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.relevedancewear.pl oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego. 
 7. Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy w każdy z poniższych sposobów
           pod adresem: relevedancewear.pl. dancewear.pl, tanecznepasje.pl
          
poprzez pocztę elektroniczną na adres: releve@dancewear.pl i  biuro@relevedancewear.pl
           przez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego.
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia lub jego anulowania w przypadku, gdy zostało złożone przy użyciu oprogramowania, robota, crawlera, spidera lub dowolnego systemu zautomatyzowanego bądź zachowania skryptowego lub dowolnych usług podmiotów trzecich  wykorzystywanych w celu złożenia zamówienia w imieniu użytkownika.
Ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego Relevedancewear.pl
  1. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.
  2. Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (dalej: Kupujący lub Klient).
  3. Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe, które Relevedancewear.pl przetwarza na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.

Produkty handlowe
 
  1. Wszystkie ceny produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT, nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych, nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił towar/rzecz/produkt w zamówieniu.
  2. Wszystkie rzeczy oferowane na stronie Sklepu zostały legalnie wprowadzone na rynek w Polsce.
  3. O ile opis rzeczy nie stanowi inaczej, rzeczy, o których mowa w niniejszym punkcie są fabrycznie nowe.
  4. Wszelkie materiały prezentowane na Stronie Internetowej, w szczególności teksty, grafiki, logo, znaki towarowe, a także wybór i układ prezentowanych na stronie treści, chronione są odpowiednio prawem autorskim oraz prawem ochrony własności intelektualnej, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawą z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej.

Podatkowa dokumentacja zakupów
 
 1. Na wszystkie zamówione rzeczy w Sklepie wystawiane są faktury VAT lub paragon sprzedaży z kasy fiskalnej. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy Kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego Kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego Kupującego jako przedsiębiorcę.
 2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2012 poz. 1528 ), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji nowego użytkownika. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą (weryfikowany poprzez elektroniczne potwierdzenie odbioru). 
 3. Zamawianie towarów odbywa się online poprzez sklep internetowy relevedancewear.pl. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep lub, w przypadku wyboru płatności przelewem elektronicznym, w momencie dokonania płatności.
 4. Treści i obrazy prezentowane na stronach internetowych Sprzedawcy Releve DANCEWEAR nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i obowiązują wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.
 5. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową https://relevedancewear.pl/ (online), nie ma możliwości złożenia zamówienia telefonicznie lub e-mailowo.
 6. Klient zamawiając rzecz dokonuje jego wyboru w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar, kolor, liczbę sztuk, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje.

Jak kupować w sklepie internetowym – szczegółowa instrukcja
 
  1. Po wybraniu przez Klienta produktu w danym rozmiarze, należy kliknąć ikonę „Do koszyka”. 
  2. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny w prawym górnym rogu strony. Po wybraniu opcji „Przejdź do kasy”, jeżeli Klient nie jest jeszcze zalogowany, następuje przeniesienie do panelu logowania / zakładania konta. 
  3. W panelu logowania / zakładania konta należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego towaru. 
  4. Po założeniu konta / zalogowaniu, Klient uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji w panelu Klienta, takich jak: historia zamówień; możliwość sprawdzenia na jakim etapie jest ostatnie złożone zamówienie; zapamiętanie adresów wysyłek; możliwość otrzymywania aktualnych informacji o produktach ze sklepu. 
  5. Po wybraniu sposobu dostawy (na podany do wysyłki adres) i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych (w tym ewentualnie danych do faktury), należy wybrać sposób płatności. 
  6. Klient ma możliwość wybrania jednego z aktualnie dostępnych sposobów płatności w części – Wybierz płatność – płatności online lub opłacenia przesyłki przy odbiorze. 
  7. Klient potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Przejdź do potwierdzenia zamówienia” a następnie „ Zamawiam i płacę”. 
  8. Jeśli Klient wybrał płatność online, po dokonaniu płatności jest przekierowywany do strony potwierdzającej złożenie zamówienia, z której może kontynuować zakupy lub przejść do podsumowania zamówienia. 
  9. W przypadku nieotrzymania zapłaty online przez sklep Relevedancewear.pl, zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. 
  10. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca uznaje się za anulowane i nie zostanie ono zrealizowane. 
  11. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści tej wiadomości Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia. 
  12. Sklep  może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta numer telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub we wszelkich innych kwestiach związanych z zamówieniem.
  13. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni w roku. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę lub święta będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
  14. Sprzedawca Releve DANCEWEAR realizuje Dostawę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz do krajów UE.

Ceny towarów w sklepie
 1. Ceny na stronie sklepu internetowego www.relevedancewear.pl podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.
 2. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.
 3. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i Relevedancewear.pl. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Sklep zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.
 4. Relevedancewear.pl zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
Dostępność zamówionych towarów
 1. Wszystkie produkty  oferowane w sklepie internetowym są produktami dostępnymi.
 2. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam produkt przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że produkt nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.
 3. W karcie produktu udostępniana jest pełna informacja o zakresie dostępnych rozmiarów.
 4. W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Relevedancewear.pl  może odmówić zawarcia umowy sprzedaży w celu ochrony swoich dóbr.
Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia
 1. Dostawy produktu realizowane są na terenie Polski i do krajów UE.
 2. Dostawy poza Polską, do krajów UE nie są możliwe do wysyłki za pobraniem.
 3. W przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem”, zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu. W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności online, zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu należności za zamówiony towar.
 4. Jeżeli wybrany produkt jest dostępny, a Klient wybrał dostawę pod wskazany adres, to czas dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych od dnia skutecznego złożenia zamówienia.
 5. Czas dostawy może ulec wydłużeniu w okresach wyprzedaży lub akcji specjalnych.
 6. UWAGA: W przypadku wyboru jako formy płatności, jednej z aktualnie dostępnych płatności online realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100%  należności za zamówienie, od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego towar zostanie przekazany Klientowi.
 7. Dostarczaniem zamówień zajmuje się firmy kurierskie dostępne przy wyborze podczas zakupu
Formy płatności za zamówienie
Klient może wybrać jedną z wymienionych poniżej form płatności z tytułu umowy sprzedaży:
 1. pobranie – zapłata ceny zakupu gotówką przy odbiorze towaru.Zapłata ceny na ręce osoby doręczającej przesyłkę będzie warunkiem wydania przesyłki Kupującemu. Opcja „Płatność przy dostawie” nie może być stosowana do zapłaty za Zamówienia z dostawą do krajów innych niż Polska. 
 2. przelew – zapłata ceny zakupu przelewem na rachunek bankowy Sklepu o numerze:
60 1140 2004 0000 3402 7803 7850w PLN (mBank)
                       PL95 1140 2004 0000 3312 1019 9315 w EUR - kod BIC/SWIFT mBanku: BREXPLPWOMB

 
                     w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zamówienia i zaakceptowania zamówienia przez Sklep. Przelew: dostępne są wyłącznie przelewy online dokonane przy użyciu wybranej przez Klienta metody płatności tj. serwisu jednego z partnerów Relevedncewear.pl . Po dokonaniu wyboru Klient zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę wybranego przez siebie operatora płatności. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Klientem, a wybranym operatorem płatności.

3. Karta płatnicza: w przypadku, gdy Klient jest posiadaczem karty umożliwiającej dokonywanie płatności w Internecie (o tym, czy dana karta spełnia ten warunek należy upewnić się w banku, który ją wydał), płatność odbywa się za pośrednictwem wybranego przez Klienta partnera Relevedancewear.pl. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Klientem a operatorem posiadanej przez Klienta karty.

4. Pay Po płatność odroczona realizowana przez Przelewy24 na zasadach serwisu płatności Przelewy24. Zamów teraz, zapłać później, o ile opcja ta jest oznaczona, jako dostępna w momencie składania zamówienia.
Sklep zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, niż wymienione w ustępie 1, na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.
W przypadku wybranych produktów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów realizacji zamówień (dostarczenia Towaru) lub form  dokonania zapłaty za zamówienie. Zamówienia mogą być unieważnione również wtedy gdy:
- Klient nie dokona w odpowiedni sposób i we wskazanym czasie płatności kwoty odpowiadającej wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki, czyli w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, transakcja nie zostanie skutecznie zrealizowana.
UWAGA: Sklep Internetowy Relevedancewear.pl nigdy nie wyśle do Klienta wiadomości z informacją, iż zmieniło się konto do wpłaty, wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego. Jeśli Klient otrzyma takiego maila – nie należy dokonywać wpłaty, czy też odpowiadać na niego, a należy przesłać niezmieniony e-mail do Relevedancewear.pl na adres: releve@dancewear.pl lub biuro@relevedancewer.pl
Umowa sprzedaży
Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu relevedancewear.pl  stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, co oznacza między innymi, że  Relevedancewer.pl może odmówić zawarcia umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w celu ochrony swoich dóbr. Umowa  jest zawierana w języku polskim.

Wystawienie faktury
W przypadku żądania wystawienia faktury, Klient podaje niezbędne dane, przy czym podania numeru NIP do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania zamówienia. Relevedancewear.pl  nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych do faktury przez Klienta.

Wykonanie umowy – wysyłka zamówienia
 1. W zależności od rodzaju wybranej przez Klienta opcji dostawy lub odbiorze pod adresem stacjonarnym Sklepu, Relevedancewear.pl  zobowiązuje się do przekazania towaru Klientowi do odbioru w terminie do 3 dni roboczych od poprawnego złożenia zamówienia. W przypadku braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia z innej przyczyny, Relevedancewear.pl niezwłocznie skontaktuje się z Klientem proponując możliwe w danej sytuacji rozwiązania. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Czas dostawy wynosi zazwyczaj na terenie kraju od 1 do 3 dni roboczych, na teren UE do 7 dni roboczych.
 3. Koszt dostawy przesyłek jest podany każdorazowo przy zakupie i jest uzależniony od wyboru dostawcy (kuriera) i cen stosowanych przez kuriera.
Odstąpienie od umowy zakupu
 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży produktu, bez podania jakiejkolwiek przyczyny (tzw. zwrot towaru).
 2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient składa do Relevedancewear.pl  jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów:
- pocztą na adres: Releve Dancewear Weronika Szczęsna ul. Lasek Sosnowy 2, 05-502 Kamionka
- przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@relevedancewear.pl
- przez wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie sklepu internetowego  – przy czym nie jest to forma obowiązkowa,
  1. Uwaga! Każdy ze sposobów przesłania oświadczenia jest dopuszczalny i wszystkie są równorzędne pod względem skuteczności. Relevedancewear.pl  zaleca jedynie korzystanie z formularza online dostępnego w panelu Klienta wyłącznie ze względu na łatwość i szybkość złożenia oświadczenia.
  2. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia przed upływem 14 dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 2.  powyżej.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Relevedancewear.pl  zwraca Klientowi otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Relevedancewaer.pl ), nie później niż 14 dni od dnia, w którym Relevedancewear.pl została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
  4. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem należności w inny sposób niż sposób zapłaty za towar.
  5. Relevedancewear.pl  może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu   sprawdzenia zwracanej rzeczy, czy nie nosi znamion używania czy uszkodzenia.
  6. Rzeczy należy odesłać na adres:  Releve Dancewear Weronika Szczęsna ul. Lasek Sosnowy 2, 05-502 Kamionka niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Relevedancewear.pl o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
  7. Zwrot rzeczy jest dokonywany według wyboru Klienta i na jego koszt, przez co należy rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami).
  8. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi (kupującemu) wówczas,  jeżeli przedmiotem umowy jest  (umowa) nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb tj. stroje i odzież uszyte na zamówienie oraz tkaniny odcinane z belki na metry, których nie można przywrócić do stanu pierwotnego.
Reklamacje
 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów Relevedancewear.pl ponosi odpowiedzialność za wady.
 2. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym  Relevedancewear.pl  może być reklamowana, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi przy sprzedaży, jeżeli wada rzeczy (w tym niezgodność towaru z umową) zostanie stwierdzona po otrzymaniu rzeczy. Wyjątkiem są produkty: stroje, odzież uszyta na miarę i Państwa zamówienie, które na Państwa zlecenie zostaną uszyte. W tym przypadku nie można zwrócić takiej odzieży, a jeżeli zdarzą się usterki, te zostaną usunięte niezwłocznie.
 3. W przypadku reklamacji drogą pocztową, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany zalecany przez Relevedancewear.pl formularz „Reklamacja” który można wypełnić online lub wydrukować, a następnie odesłać towar na adres: Releve Dancewear Weronika Szczęsna, ul. Lasek Sosnowy 2, 05-502 Kamionka.
 4. Relevedancewear.pl rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni  od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego.  O brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym, powiadomimy Państwa niezwłocznie.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Klient otrzyma zwrot należności za towar, a zwrot poniesionych  (jeżeli Sklep uzna za zasadne) kosztów wysłania wadliwego towaru do Relevedancewear.pl  po uprzednim przesłaniu kopii / skanu dowodu ich poniesienia na adres e-mail: biuro@ralevedancewear.pl
 6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji wysłanej droga pocztową lub kurierem, Klient otrzyma informację o przyczynach nieuznania reklamacji na adres e-mail widniejący w zamówieniu, a towar zostanie odesłany na adres, z którego została wysłana reklamacja.
 7. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Kupującego dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT), potwierdzenie zapłaty czy protokół odstąpienia od umowy.
 8. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin wymiany towaru wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe - obniżenia ceny.
 9. Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 10. W momencie odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić zawartość paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Kupujący ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego. 
 11.  W przypadku odmowy uznania reklamacji, Kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.
 12. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności pracownika firmy doręczającej i potwierdzonego przez niego.
 13. Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy, przewidziane w niniejszym paragrafie, nie obowiązują gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, leżących po stronie Klienta, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania.
 14. W przypadku gdy stroną kupującą nie jest Konsument, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego). W pozostałym zakresie co do reklamacji i rękojmi stosuje się przepisy ogólne Kodeksu Cywilnego.

Prawo odstąpienia od umowy
 
  1. Klient będący Konsumentem może zrezygnować z towaru kupionego w serwisie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
  2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że konsument podpisze umieszczony na stronie internetowej sklepu formularz odstąpienia od umowy oraz wyśle je na wskazany adres Sprzedającego. Nie ma jednak takiego obowiązku. Mogą Państwo wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub sporządzić i przesłać inne oświadczenie woli, także elektronicznie, przy użyciu formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej. W celu wykonania prawa odstąpienia od umowy wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
  3. Sprzedający, w przypadku wykonania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca konsumentowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt przesyłki produktu do konsumenta z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu. Nie zwraca się tkanin uciętych na życzenie konsumenta z belki, chyba, że zawiera istotne wady fabryczne oraz odzieży, strojów uszytych na zamówienie i miarę.
  4. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  5. Klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami).
  6. Jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  7. Sprzedający niezwłocznie przekazuje Klientowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez klienta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.
  8. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.
  9.  Produkty zwracane do Releve DANCEWEAR powinny być w stanie umożliwiającym ich ponowne wprowadzenie do obrotu dalszą sprzedaż (produkty w idealnym stanie, w oryginalnym opakowaniu.) Zwroty produktów odesłanych po w/w terminie nie będą akceptowane ani przyjmowane.
  10. Klient zobowiązany jest zwrócić zakupiony Towar w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia oświadczenia, o którym mowa powyżej. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, w oryginalnym opakowaniu, a sam produkt nie będzie nieuszkodzony oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. 
  11. Sklep sprawdzi stan zwracanego towaru w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania przesyłki. Jeśli towar spełnia wymienione w ust. 10 powyżej wymagania, Sklep wystawi pisemne potwierdzenie otrzymania zwróconego towaru oraz fakturę korygującą, które prześle e-mailem lub listem poleconym do Klienta. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej listem poleconym na adres Sklepu.
  12. W terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania podpisanej przez Klienta kopii faktury korygującej, Sklep zwraca klientowi zapłaconą kwotę, wraz z pokrytymi przez niego kosztami wysyłki.
  13. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w niniejszym paragrafie oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.
  14. Wzór odstąpienia od umowy
                      (formularz ten, należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku rezygnacji - odstąpienia od
                         umowy) 

       - Dane Przedsiębiorcy: www.relevedancewear.pl prowadzony jest przez firmę Releve DANCEWEAR Weronika Szczęsna, ul. Lasek Sosnowy 2, 05-502 Kamionka, nr NIP: 758-156-99074, REGON: 143147577 (dalej Właściciel).

- Niniejszym informuję/ informujemy, o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
Data odbioru
Imię i nazwisko konsumenta (ów)
Adres konsumenta (ów)
Podpis konsumenta (ów), jeżeli formularz jest przysłanym w wersji papierowej.
 Data
Anulowanie zamówienia
Klient ma możliwość samodzielnego anulowania zamówienia, w ciągu piętnastu minut od złożenia zamówienia, w panelu Klienta, w zakładce „Moje zamówienia”, poprzez kliknięcie przy danym zamówieniu przycisku „Anuluj zamówienie”.
Wystawienie faktury
 1. W przypadku żądania wystawienia faktury, Klient podaje niezbędne dane, przy czym podania numeru NIP do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania zamówienia.
 2. Relevedancewear.pl nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych do faktury przez Klienta.
Przetwarzanie danych osobowych
W celu utrzymania konta Użytkownika oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży, a także wykonywania obowiązków sprzedawcy wynikających z faktu zawierania umów sprzedaży na odległość, Relevedacewear.pl  przetwarza dane osobowe Klienta, które Klient podaje dobrowolnie. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności.
 

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu